logo Projekt REGIO
PL  ENG   RO

MENU


Arta și sportul ca forță motivațională a dezvoltării școlare


Obiectivele proiectului


•    Crearea unui mediu educațional deschis
•    Stabilirea cooperării între factorii de decizie din educație, școală și instituții locale care sprijină activitatea artistică și fizică a tinerilor
•    Îmbogățirea ofertei educaționale a școlii
•    Îmbunătățirea competențelor profesionale și sociale ale profesorilor
•    Dezvoltarea activităților artistice și fizice pentru tineri
•    Căutarea unor noi soluții pedagogice în domeniul educației fizice și al educației artistice
•    Schimbul de bune practici între partenerii europeni în domeniul artistic și al educației fizice și sportului
•    Creșterea dimensiunii europene a educației

Rezultate așteptate

•    creșterea calității educației în școlile implicate în program
•    creșterea competențelor profesionale ale persoanelor implicate în implementarea programului
•    creearea și implementarea unui program de sprijin pentru elevii cu dificultăți de învățare prin activități artistice și sportive
•    intensificarea participării tinerilor la activități artistice și sportive
•    întâlniri ale managerilor din educație și formare din Polonia și România în cadrul unor schimburi de experiențăă și schimburi de bune practici
•    extinderea cunoștințelor despre patrimoniul național al țărilor partenere, organizarea unor seri ale culturii poloneze la Slatina și ale culturii românești la Tarnobrzeg
•    creșterea competențelor de comunicare în limba engleză ale echipei de implementare a programului.